מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

1.האתר נמצא בסביבה מקוונת, מפעיליה עושים מאמץ סביר לאבטח את נתוניה האישיים. ככל שהנושא תלוי בה לא תמסור מידע אישי לצדדים שלישיים. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.

2.משתמשי האתר מודעים ומסכימים כי ידוע להם כי החברה אוספת ו/או יכול ותאסוף בכל רגע מידע סטטיסטי על פעילות משתמשיה, לרבות בעזרת cookies וכלים טכנולוגיים אחרים למטרות שיפור ביצועי האתר.

3.Cookies מורכבים מקבצי מידע, אשר נאסף אודות המשתמש ועל מחשבו אשר אוגר מידע אודות דפוי ההתנהגות של המשתמש, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

4.החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין.

קניין רוחני ותוכן האתר

5.הזכויות באתר הכולל עיצוב, ממשק, מבנה האתר, לוגו, תוכן, קבצים גרפיים, סרטים, תמונות טקסט וכל חומר אחר, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין, לשדר, להעביר, למכור, להעתיק, לשנות, לפרסם להפיץ או לעשות שימוש אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול המשתמש לשאת בעונשים ו/או קנסות ו/או פיצויים אזרחיים.

6.התמונות הם רכוש האתר ולהם זכויות היוצרים הבלעדית. אין להשתמש בתמונות לאף מטרה אלא באישור במפורש ובכתב.

כללי

7.המשתמש מצהיר כי הינו מסכים שיעלו תמונה שלו לאתר לצרכי פרסום ו/או קידום ענייני האתר.

8.ככל שאינך מעוניין להופיע בתמונות שבאתר הינך מוזמן באופן מיידי לפנות לפרטי יצירת הקשר באתר להורדת התמונה. הנהלת האתר תשקול את הפניה ותחליט בעניין.

9.התקנון חל על הזמנות טלפוניות ו/או כל הזמנה בכל צורה שהיא ובכפוף לתנאי העסקה הסופיים שנחתמים עם הלקוח.

10.גובה הפיצוי באף מקרה לא יעלה על 200 ש"ח.