תנאי שימוש

כללי

1.גבע עוז- גבע ניהול פרויקטים ו/או מי מטעמו לרבות מנהליו, בעליו, שלוחיו, הוא מנהל את אתר האינטרנט תחת הכתובת https://www.geva-spm.com ובו הוא מציע את שירותיו לרבות תוכן רב ו/או כל צורת תקשורת המזוהה עם הנ"ל בין היתר הזמנות בטלפון, במייל, או בפקס .

2.תנאי השימוש מופנים באופן שווה לשני המינים, לשם הנוחות התקנון כתוב בלשון זכר.

3.בעת שימוש ו/או גלישה באתר ו/או עיון בתוכנו ו/או יצירת קשר בטלפון הינך מסכים לתנאיו (להלן: "המשתמש" ו/או "לקוח") הינך מסכים ומאשר כי קראת והבנת את התקנון במידה ואינך מסכים אנא המנע משימוש באתר.

4.מומלץ להתעדכן מעת לעת בגירסת התקנון באתר, המעודכן הוא הקובע.

יצירת קשר עם מנהל האתר

5.בעת יצירת הקשר עם האתר הינך מסכים לתנאי השימוש והינך מצהיר כי עיינת, הבנת והסכמת לתוכנו.

6.צורת ההתקשרות יכול ותהיה טלפונית ו/או כל צורת התקשרות אחרת.

7.פרטי העסקה הספציפית נקבעים בהתאם לנסיבות שבין כל לקוח ולקוח. על כן טופס ההזמנה ו/או הסכם מתן השירות החתום הוא / הם הקובעים לגביי פרטי העסקה.

הגבלת אחריות

8.האתר אינו לוקח כל אחריות בנוגע להסתמכות על התוכן הכתוב באתר. התוכן לרבות התמונות הוא להמחשה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לדרוש את הכתוב בו. המשתמש לא יסתמך על הכתוב ולא יעלה טענה בנוגע להסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם כתוצאה משימוש באתר על שלל הפונקצונאליות שלו. האחריות הבלעדית והיחידה היא על המשתמש.

9.האתר בחלקו ו/או בשלמותו מנוהל באמצעות צד שלישי, בין היתר אינו חב באחריות משום סוג, על כן מנהל האתר ו/או האתר לא יישא באחריות בין היתר בעניין דיוק הנתונים המוצגים באתר.

10.מעת לעת ייתכנו הפרעות בתפקוד האתר. לאתר לא תהיה אחריות בעניין.

11.החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:

12.זמינות האתר לרבות- תוכן, יכולות אחרות ועוד.

13.הסתמכות שפורסם באתר.

תוכן האתר

14.האתר הוא מורכב מתוכן בעיקר, התוכן הוא מקורי ושייך לאתר. עם זאת אין להסתמך עליו לתנאי השירות שיינתנו ו/או לביצוע פעולה ו/או החלטה כלשהי. התוכן הוא להמחשה בלבד. טרם קבלת החלטה יש לשקול את תנאי העסקה ו/או לברר עם גורם מוסמך אודות אמיתות ונכונות התוכן בפרט ורכיבי האתר השונים בכלל.

שירות לקוחות

15.טלפון יפורסם באתר

16.זמני העבודה של האתר הם: א-ה 9:00- 18:00 , ו- 9:00-14:00.