תחנת מגן דוד אדום - ירושלים

 שלטים מעוצבים מזכוכית בתחנת מגן דוד בירושלים